Programa per muntar àlbums, revelat de fotos o acabats:

 Versió Offline: 

(Compatible solament amb sistemes operatius Windows)

http://www.dpbook.es/jaumesole/

Versió Hofmann Online:
Codi passport 220257

https://www.hofmann.es/album-fotos-descarga-programa/?CodTienda=000CCAC135