Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.

Abans d’imprimir aquest missatge, assegura’t que és necessari. Protegir el medi ambient està també a les teves mans.

 

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario, le recordamos que la utilización, divulgación y/o copia no autorizada está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano.


This message is intended exclusively for its addressee and may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient, please note that any use, disclosure and / or unauthorized copy is prohibited under current law. If you have received this email in error, please notify us immediately by electronic mail and delete it.

Before printing this message, make sure it's necessary. Protecting the environment is also in your hand